De ondernemersvereniging Meliskerke is opgericht op 20 december 2005.

 De visie van de vereniging beschrijven we hieronder: 

  • De Ondernemersvereniging Meliskerke (OVM) heeft als doel de collectieve belangenbehartiging van de bedrijven in en rondom Meliskerke. We beseffen de kracht van synergie, dat het samengaan van delen meer oplevert dan de som van de delen. Ons uitgangspunt is dan ook samenwerking. We respecteren elkaars intentie, visie en bedrijfsvoering en proberen elkaar te versterken om te komen tot een gezond economisch klimaat.
  • De OVM fungeert als spreekbuis van alle ondernemers in en rondom Meliskerke, maar in eerste instantie die van haar eigen leden. Ze neemt het op zich om die ondernemers te vertegenwoordigen in contact met bewoners van de gemeente zelf, het bestuur van de gemeente, provincie en andere instanties. Ze zal naast het belang van haar eigen leden, zoveel als mogelijk is, de belangen behartigen van alle ondernemers van Meliskerke.
  • We beseffen dat de gemeente niet met elke ondernemersvereniging apart in gesprek kan gaan als het gaat om kernoverstijgende zaken zoals bijvoorbeeld belastingen, APV of duurzaamheidsbeleid. Daarom is de OVM als vereniging lid van de Federatie van Ondernemersverenigingen (FOV) in de gemeente Veere. De FOV vertegenwoordigt de belangen van de belangen van de aangesloten ondernemers bij de gemeente Veere als het gaat om kernoverstijgende zaken. Hiervoor heeft de FOV zeer regelmatig overleg met Gemeente, Provincie en Kamer van koophandel en MKB.
  • De ondernemersvereniging organiseert tweemaal in het jaar een ledenvergadering, een voorjaars- en een najaarsvergadering. Van de leden wordt verwacht dat zij actief zijn in het bijwonen en aanleveren van gespreksstof. Het bestuur van de OVM zal tijdens deze vergaderingen uitleg geven over de activiteiten van de OVM en de statutair verplichte zaken agenderen. Maar bovenal stelt de OVM zich als doel de avonden een voor ondernemers relevante en interessante invulling te geven door thematische onderwerpen te agenderen en hiervoor sprekers uit te nodigen.
  • De OVM ziet het als taak om zijn bedrijven goed op de kaart te zetten. Het is zaak om de vindbaarheid van bedrijven sterk te vereenvoudigen. Dit doel wordt o.a. gerealiseerd door het samenwerken van de dorpsraad en de ondernemersvereniging op het gebied van de website. Samenwerken van beide partijen op dit gebied is aanbevelenswaardig. 
  • Spontane activiteiten worden door de OVM op hun merites beoordeeld of er een bijdrage (financieel of op gebied van activiteiten) verleend wordt. Activiteiten zijn zichtbaar op de sites / links van bedrijven hieronder. Ook zijn ze vaak vermeld onder het kopje 'Activiteiten' van Meliskerke.info.

 

De Ondernemersvereniging Meliskerke is onderdeel van de FOV. Wie is de Federatie van Ondernemersverenigingen in de Gemeente Veere?

Negen autonome lokale verenigingen:
Aagtekerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle  en Zoutelande.
Ieder met hun eigen cultuur en identiteit. Binnen de gemeente Veere heeft ieder zijn eigen belangen. Echter iedereen is in principe gebaat bij een florerend midden- en kleinbedrijf.

Zo heeft de gemeente Veere te maken met één gezamelijk aanspreekpunt: de FOV.

Een goede zaak voor de Veerse economie die voor 40% gevoed wordt door toerisme en recreatie. Gastvrijheid, leefbaarheid, toeristisch- recreatieve kwaliteit en bedrijvigheid is van groot belang voor inwoner en gast.

Ondernemersplatform

Het platform is bedoeld als commerciële en informatieve ontmoetingsplaats voor Veerse ondernemers. U vindt er allerlei soorten nieuws, bedrijfspresentaties en relevante informatie van brancheverenigingen, de Kamer van Koophandel en het MKB Zeeland. Onze ondernemersmanager heeft er zijn eigen rubriek. En natuurlijk wordt alle informatie zo goed mogelijk toegesneden op uw wensen. Het virtueel platform is een website voor én door ondernemers. U kunt er informatie halen, maar ook brengen. Zie ook de website ondernemersmanager Veere

Kloppen uw gegevens niet of wilt u zichzelf profileren? Neem contact op met de webmaster

Copyright dorpsraad Meliskerke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Privacy - Disclaimer
Website: Elloro