Meliskerke 10-01-'22

OPROEP VERKIEZING BESTUUR DORPSRAAD

Volgens de statuten van de dorpsraad Meliskerke vindt om de 4 jaar - gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen - de verkiezing van het bestuur van de dorpsraad plaats.
De verkiezing is op woensdag 16 maart 2022. Dan treden de huidige bestuursleden af en kunnen zij zich opnieuw kandidaat stellen. Momenteel zitten er 6 personen in het bestuur, terwijl er plaats is voor 9 personen. Wanneer niet meer dan 9 personen zich kandidaat stellen hoeven er geen verkiezingen plaats te vinden. Dan zijn zij automatisch lid van het bestuur. Bij meer dan 9 kandidaten vinden er wel verkiezingen plaats.


Kandidaatstelling

Leden van het bestuur worden gekozen door alle kiesgerechtigde inwoners van Melis- en Mariekerke. Alle kiesgerechtigde inwoners (inclusief de huidige bestuursleden) kunnen zich uiterlijk vóór 1 februari 2022 kandidaat stellen voor het bestuurslidmaat- schap voor de periode 2022-2026. Dit kan door het formulier op de achterkant van deze flyer in te vullen en in te leveren bij de secretaris (Pauwhoekstraat 59) of bij de voorzitter (Valkenburgstraat 11). Scannen en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan ook. Elke kandidaatstelling moet worden ondersteund door 5 stemgerechtigde inwoners.

Wat is er te doen in de komende 4 jaar

De werkzaamheden van het bestuur zijn vaak het gevolg van het beleid van de gemeente Veere. Hierbij moet gedacht worden aan een nieuw omgevings  plan/Bestemmingsplan+ per 1 juli 2022, het opknappen van het dorpshuis (planning 2025), bouw levensloopbestendige woningen op het voormalig Zeesterterrein (planning vóór 2025), plaatsing mast mobiele telefoonontvangst, ontwikkelingen duurzaamheid, informatieborden grafzerken in de tuin van de Odulphuskerk en dergelijke.
De commissie Meliskerke Beweegt is ingesteld voor de organisatie van het zomer- avondvoetbaltoernooi, andere sportactiviteiten en het onderzoeken van een beweeg-plein.
Verder kan er aan gedacht worden om een vervolg te geven aan het grotendeels uitgevoerde dorpsplan 2017-2021. Daar waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met andere belanghebbende organisaties en/of bewoners in Melliskerke.

Zie voor meer informatie de website www.meliskerke.info
Voor meer informatie kunt u ook met één van de bestuursleden contact opnemen.

DOE EN DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN ONS DORP!

Bankjes en Bloembakken 2

 2022 01 10

Copyright dorpsraad Meliskerke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Privacy - Disclaimer
Website: Elloro