Meliskerke 21-01-'22 Gevraagd: Afbeeldingen van het kerkhof in de tuin van de Odulphuskerk te Meliskerke. Bij de herinrichting in 2021 van de Torenstraat in Meliskerke is ook de kerktuin opgeknapt. Half onder de struiken lag een oude grafsteen. Op deze website deed Jaap Matthijsse verslag van de herondekking en de zoektocht naar meer informatie over wie onder die zerk ligt begraven. Wat erop staat is bijna niet meer te lezen, maar na wat getuur en gecijfer kwam er toch een naam tevoorschijn: Jan Jacob Leydekker de Bruyn, overleden in 1811. De steen ligt er dus al ruim tweehonderd jaar. Vanzelfsprekend heeft Jaap gebruik gemaakt van gegevens uit het blad van de Heemskundige Kring Walcheren over de ambachtsheerlijkheid Melis- en Mariekerke van Rob de Groot in De Wete nr. 1 van januari 2010. Hierin komt Jan Jacob Leydekker de Bruyn (1751 - 1811) voor als ambachtsheer van Melis- en Mariekerke. De dorpsraad van Meliskerke heeft contact gezocht met de gemeente Veere en de Stichting Landschapsbeheer met het doel de zerk te laten restaureren en meer bekendheid te geven aan de geschiedenis van kerk en kerkhof in Meliskerke. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar in archieven en literatuur. Oude foto's van de kerk van Meliskerke bevinden zich in de beeldbanken van de Zeeuwse Bibliotheek, het Zeeuws Archief en de Rijksdienst Monumentenzorg. Afbeeldingen waarop het kerkhof met grafzerken zijn afgebeeld zitten hier helaas niet in.  De Wete vraagt nu aan haar lezers en via dit bericht op onze website aan de inwoners van Meliskerke om eens na te gaan of zij in het bezit (kunnen) zijn van betreffende grafzerk foto's. Heeft u die of een idee waar deze te vinden kunnen zijn, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloakcbe03eb5a1f0c23956c3cf620111d1ea').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycbe03eb5a1f0c23956c3cf620111d1ea = 'webmaster' + '@'; addycbe03eb5a1f0c23956c3cf620111d1ea = addycbe03eb5a1f0c23956c3cf620111d1ea + 'meliskerke' + '.' + 'info'; var addy_textcbe03eb5a1f0c23956c3cf620111d1ea = 'de dorpsraad';document.getElementById('cloakcbe03eb5a1f0c23956c3cf620111d1ea').innerHTML += ''+addy_textcbe03eb5a1f0c23956c3cf620111d1ea+''; . 

Lees meer...

Meliskerke 10-01-'22 OPROEP VERKIEZING BESTUUR DORPSRAAD Volgens de statuten van de dorpsraad Meliskerke vindt om de 4 jaar - gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen - de verkiezing van het bestuur van de dorpsraad plaats. De verkiezing is op woensdag 16 maart 2022. Dan treden de huidige bestuursleden af en kunnen zij zich opnieuw kandidaat stellen. Momenteel zitten er 6 personen in het bestuur, terwijl er plaats is voor 9 personen. Wanneer niet meer dan 9 personen zich kandidaat stellen hoeven er geen verkiezingen plaats te vinden. Dan zijn zij automatisch lid van het bestuur. Bij meer dan 9 kandidaten vinden er wel verkiezingen plaats. Kandidaatstelling Leden van het bestuur worden gekozen door alle kiesgerechtigde inwoners van Melis- en Mariekerke. Alle kiesgerechtigde inwoners (inclusief de huidige bestuursleden) kunnen zich uiterlijk vóór 1 februari 2022 kandidaat stellen voor het bestuurslidmaat- schap voor de periode 2022-2026. Dit kan door het formulier op de achterkant van deze flyer in te vullen en in te leveren bij de secretaris (Pauwhoekstraat 59) of bij de voorzitter (Valkenburgstraat 11). Scannen en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak9f4926986227c82e0caf08e94861e3c2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9f4926986227c82e0caf08e94861e3c2 = 'dorpsraad' + '@'; addy9f4926986227c82e0caf08e94861e3c2 = addy9f4926986227c82e0caf08e94861e3c2 + 'meliskerke' + '.' + 'info'; var addy_text9f4926986227c82e0caf08e94861e3c2 = 'dorpsraad' + '@' + 'meliskerke' + '.' + 'info';document.getElementById('cloak9f4926986227c82e0caf08e94861e3c2').innerHTML += ''+addy_text9f4926986227c82e0caf08e94861e3c2+'';  kan ook. Elke kandidaatstelling moet worden ondersteund door 5 stemgerechtigde inwoners. Wat is er te doen in de komende 4 jaar De werkzaamheden van het bestuur zijn vaak het gevolg van het beleid van de gemeente Veere. Hierbij moet gedacht worden aan een nieuw omgevings  plan/Bestemmingsplan+ per 1 juli 2022, het opknappen van het dorpshuis (planning 2025), bouw levensloopbestendige woningen op het voormalig Zeesterterrein (planning vóór 2025), plaatsing mast mobiele telefoonontvangst, ontwikkelingen duurzaamheid, informatieborden grafzerken in de tuin van de Odulphuskerk en dergelijke. De commissie Meliskerke Beweegt is ingesteld voor de organisatie van het zomer- avondvoetbaltoernooi, andere sportactiviteiten en het onderzoeken van een beweeg-plein. Verder kan er aan gedacht worden om een vervolg te geven aan het grotendeels uitgevoerde dorpsplan 2017-2021. Daar waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met andere belanghebbende organisaties en/of bewoners in Melliskerke. Zie voor meer informatie de website www.meliskerke.info Voor meer informatie kunt u ook met één van de bestuursleden contact opnemen. DOE EN DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN ONS DORP!  

Lees meer...
Copyright dorpsraad Meliskerke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Privacy - Disclaimer
Website: Elloro